SÅ PÅVERKAS DU AV ALKOLHOL

En tumregel är att vi förbränner ungefär 2 cl starksprit i timmen per 70
kilo kroppsvikt. Redan vid små mängder alkohol påverkas uppmärksamheten.
Förmågan att bedöma situationer blir mätbart sämre.

1 promille.
Hjärnstammen och lillhjärnan börjar bedövas. Koordinationen
blir sämre. Den alkoholpåverkade personen börjar få tunnelseende.

2 promille. Sinnesorganen är ordentligt bedövade. Hörseln, synförmågan
och känseln är klart försämrade. Det finns risk att du blir medvetslös och
kan kvävas av dina egna spyor.

3 promille.
En funktion i hjärnan slås ut som styr andningen. Balans och
muskelkontrollen är för en normal människa satt ur spel. Antagligen har man
svårt att överhuvudtaget stå upp.

4 promille. Det finns risk för livet. Ryggmärgen bedövas så att enkla
reflexer, som att dra undan handen från en varm spisplatta slutar att
fungera.

5 promille. En normalstor, frisk människa räknas som död.