Kvinnlig logik

En man kör på en landsväg. En kvinna kör på samma väg men åt motsatt håll.
När de möts lutar kvinnan sig ut genom fönstret och ropar "Gris!". Mannen sticker
omgående ut sitt huvud genom bilfönstret och ropar "Tokkärring!". Båda fortsätter
sin färd.

När mannen efter en liten stund kör genom en kurva, kolliderar han med en enorm
gris som står mitt på vägen och mannen dör. Tänk om män kunde lyssna någon gång!

Skicka detta till alla intelligenta kvinnor som behöver le och till alla män som du tror
tål sanningen.