RAPPORT FRÅN EMBETSVERKET

Efter att ha skakat daggen ur sin lilja och sedvanlig gröt m m lämnade
Emanuelsson sin gula stuga vid Södra bergens fot vid niotiden och släntrade
sig ned till Embetsverket där han emottogs i dörren af tvenne sköna
kanslibiträden. Efter en tre timmar lång lunch och en kopp stärkande kaffe är
Emanuelsson nu i fullfärd med sitt dagliga verv vändandes papper från än
höger än vänster!