BACK-UP!

 

Nämnden för värdelöst vetande har beslutat att en back-up

(säkerhetskopia) av ditt liv ska tas. Detta för att ingen

data om din levnad skall gå förlorad för kommande generationer. 

 

Var vänlig och anteckna i kronologisk ordning allt du sett,

hört och känt sedan du kom till denna värld nedan:

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

Vi vill ha din back-up inom 1 vecka.

 

Med vänlig hälsning

 

Nämnden för värdelöst vetande