Personakt

Jon Biörsson

Bosatt:Kubbe, Anundsjö.Ägde Kubbe 2:1 1535, då skatte- och jordböcker började föras fram till 1578. Erlade för Älvsborgs lösen är 1571: I silver 1 lod, i mynt 20 mark och 1 1/2 öre. Var den fjärde rikaste hemmansägaren i Anundsjö socken vid denna tid. Älvsborgs lösen 1571 var en skatt som betalades för att Sverige skulle kunna återköpa Älvsborgs fästning från Danmark för 150 000 riksdaler. Extraskatten togs ut under flera år, men har namn efter det år skatten beslutades.
Älvsborgs lösen 1571 är den i Sverige äldsta bevarade skattelängden baserad på hushållen. Till skillnad från den vanliga vid jordeboksmantalet bundna räntan skulle alla befolkningsgrupper vara med och betala. Avkortning (befrielse) skulle ske för sådana som inte klarade av att betala. Detta bedömdes av uppbördskommissarierna. Skatten skulle utgå i silver och penningar samt utgöra tiondelen av det värde till vilken undersåtarnas lösöre och boskapsinnehav kunde uppskattas. Taxeringen förrättades efter socken eller gäll, vanligen av kyrkoherden samt tolv eller sex män, i allmänhet utsedda på häradstingen.
 
Död:

Barn med ?

Barn:
Åswed Jonsson