Personakt Antavla

Adam Christoffersson

Skattlapp, klockare, nybyggare. Blev högst 60 år.

Far:Christoffer Olofsson (1630? - )

Född:1660 Åsele, Åsele.
Bosatt:Västernoret, Åsele.
Död:1720-12-18 Västernoret, Åsele.

Barn med ?

Barn:
Adam Adamsson (1689 - 1712)
Kristoffer Adamsson (1690 - 1777)
Anna Adamsdotter (1693 - 1743)
Segrid Adamsdotter (1695 - 1765)

Noteringar

"På Åseletinget 1669, som hörde till Ångermanlands lagmän vid denna tid, anmäldes att tvenne skolpojkar, vilka en tid varit och lärt att svenska språket läsa rent och förstå, nu lösgivits. Därför utvaldes de, Nils Hanssons och Christoffer Olofssons söner att få gå i Lycksele Lappskola. Nils son var frånvarande men Christoffers son Adam fick i stadgepenning till kläder 6 alnar vadmal, eftersom Christoffer är fattig och icke förmår honom kläda. Och ehuruväl Christoffer sade sig hellre mista sitt liv än sätta sin son till Lycksele skola. Likväl vore sonen pliktig dit till skolan föras (DB 1669 4/1 § 1 Åsele). Så bröts ynglingen Adam Christoffersson med våld ut ur sina fäders levnadssätt. Han blev ej lärare, catachet eller präst, som man kanske avsett utan han blev nybyggare i Noret i Åsele 1690, senare kallat Västra Noret, och hans efterkommande blev nybyggare och bönder genom många led fram till vår tid. Eftersom Adam gått i skola blev han också klockare vid Åsele kyrka och dessutom tolk åt finnar och lappar vid tingen." Citat hämtat ur Tyko Lundkvists bok: "Olåt och munbruk", 1977, sidorna 181-182.